Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública s’encarrega d’implementar i coordinar les polítiques governamentals relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació, amb l’objectiu d’aconseguir una societat digital intel·ligent a Catalunya, que sigui sostenible i inclusiva.

El Govern impulsa l’Estratègia blockchain de Catalunya, coordinada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per dur a terme un programa d’actuacions que fomenti el desenvolupament de l’ecosistema blockchain i DLT (distributed ledger technologies) per fer de Catalunya un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent, inversió i empreses en tecnologies DLT.

L’Estratègia blockchain de Catalunya s’estructura al voltant de sis eixos d’actuació: administració, promoció, innovació, ecosistema, talent i regulació per tal d’aprofitar els beneficis que poden aportar les tecnologies blockchain i DLT, com ara la gestió de la informació de manera més segura; l’optimització de processos i reducció de costos operatius; més transparència en els processos; l’autentificació més segura i àgil de la identitat; la persistència i integritat de les dades, i els estalvis en infraestructura tecnològica, entre d’altres.